Pripravili sme pre Vás Rezervačný Systém /RS/ kde si môžete ako pacienti vybrať voľný termín z dostupných termínov pre konkrétneho lekára. Typ termínu (konzultácia, preventívna prehliadka) a jeho dostupnosť je určované výhradne lekárom. V prípade, že lekár nechce využívať tento RS – tak na jeho osobnej stránke nebude dostupná tretia záložka s názvom „Kalendár termínov„. Môžete si to vyskúšať na testovacom účte MUDr. Testa

Keď si nájdete voľný termín, kliknutím naň sa Vám sprístupní pravá časť formulára. Tu je potrebné vyplniť Vaše kontaktné údaje.  Tieto slúžia pre účely lekára aby mohol termín potvrdiť a Vaša rezervácia bola úspešná. Niekedy sa môže stať, že termín môže byť zrušený.

Termín môžete zrušiť Vy, lekár ale aj správca RS. V prípade stornovania Vášho termínu Vám bude zaslaná informácia na kontaktný email.

Po odoslaní Vašej žiadosti je termín v rezervovanom stave – ešte nie je POTVRDENÝ. Termín musí byť potvrdený lekárom!
O potvrdení termínu budete informovaný mailom. Tu sa nachádza aj odkaz na zrušenie termínu z Vašej strany.

Po úspešnom zarezervovaní termínu si už nikto nemôže tento termín zarezervovať – až do jeho prípadného zrušenia. Môžete si zarezervovať iba jeden termín. Po vybratí konkrétneho termínu tento môžete zmeniť iba znovunačítaním stránky stlačením klávesy F5.

 

V prípade nejasností nám môžete nechať odkaz prostredníctvom kontaktného formulára.

Nechajte odkaz