Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice,
046 5112 111

Telefónny zoznam oddelení

Oddelenie Popis Telefón / klapka
spoločné stanice Tel ústredňa 046 5112 111
spoločné stanice Hlásenie požiaru 222
spoločné stanice Hlásenie úrazu techBOZP 126
spoločné stanice Vrátnica 122
spoločné stanice Prac manipul 111
spoločné stanice Pohottel TÚ 102
spoločné stanice Spojový technik 263
spoločné stanice Infolinka pre pac 221
Riaditeľstvo NsP Sekretáriát 046 543 06 19
Riaditeľstvo NsP Sekretáriát 101
Riaditeľstvo NsP Sekretariát fax 046 541 66 19
Riaditeľstvo NsP Podateľňa 173
Riaditeľstvo NsP Centr registr str (archiv) 142
Riaditeľstvo NsP Zasadačka RNsP 165
Riaditeľstvo NsP Referát marketingu 107
Riaditeľstvo NsP Recepcia 161
Riaditeľstvo NsP Sekretariát 101
Riaditeľstvo NsP Nám pre LPS 106
Riaditeľstvo NsP Nám pre OS 147
Riaditeľstvo NsP Ref pre VO 046 543 02 82
Riaditeľstvo NsP Ref pre VO 158
Riaditeľstvo NsP Refkontroly 105
Riaditeľstvo NsP Ref kontroly, sť a info 113
Riaditeľstvo NsP RRPK, zmocnenec 126
Riaditeľstvo NsP Rreferát právnych činnos 437
Riaditeľstvo NsP Referát OPP 126
Riaditeľstvo NsP UKR, refCO 046 543 00 27
Riaditeľstvo NsP UKR, refCO 115
Riaditeľstvo NsP Knižnica 461
Riaditeľstvo NsP Odd soc služieb 386
Riaditeľstvo NsP Ved Referátu  informačných technológií 127
Riaditeľstvo NsP Správca siete, technik 127
Riaditeľstvo NsP Správca NIS 164
Riaditeľstvo NsP Serverovňa 046 543 30 12
Riaditeľstvo NsP Serverovňa 129
Odbor RĽZ Ref pre SoZ 114
Odbor RĽZ Vedúca odboru PaM 577
Odbor RĽZ Úsek PPaM 573
Odbor RĽZ Úsek PPaM 574
Oddelenie PsP Ved oddelenia 109
Oddelenie PsP Referát OPsP, 120
Oddelenie PsP Referát štatistiky 125
Ekonomický odbor Vedúca odb 046 543 06 20
Ekonomický odbor Vedúca odb 138
Ekonomický odbor Úhrada fakt 046 543 03 29
Ekonomický odbor Úhrada fakt 148
Ekonomický odbor Finan učtáreň 144
Ekonomický odbor Referát OTE 151
Ekonomický odbor Pokladňa 172
Ekonomický odbor Ref pre kontroling 140
Prevádzkový odbor Vedodboru  , 131
Prevádzkový odbor Prevodbor – VHČ 338
Prevádzkový odbor Záhrada, nádv čata 545
Prevádzkový odbor Záhrada, nádv čata 555
Prevádzkový odbor Hosťovská izba  I 475
Prevádzkový odbor Domovníčka 469
Prevádzkový odbor Upratovanie – prev firmy 169
Prevádzkový odbor Chodba pod nemocnicou 550
Prevádzkový odbor Vedúci referátu dopravnej služby 133
Prevádzkový odbor Emis kontroly 046 540 23 10
Prevádzkový odbor Emis kontroly 446
Prevádzkový odbor Vodiči 449
Referát nákupu a MTZ Refnákupu 046 543 01 09
Referát nákupu a MTZ Refnákupu 166
Referát nákupu a MTZ Vedúca skladu 136
Referát nákupu a MTZ Sklad bielizne 135
Referát nákupu a MTZ Sklad údržbár materiálu 484
stravovacia prevádzka Vedúca 464
stravovacia prevádzka Diétne sestry 465
stravovacia prevádzka Kuchyňa 467
stravovacia prevádzka Sklad potravín 468
stravovacia prevádzka Prev prac OLVaS-účtovn 451
Referát príjmu a výdaja bielizne Vedúca 476
Referát príjmu a výdaja bielizne Príjem a výdaj bielizne 456
Technický odbor Ved TO + inv 163
Technický odbor Stroj techn 167
Technický odbor Referát energet 156
Technický odbor Revízny technik 241
Technický odbor Oddelenie tepelného hospodárstva 046 541 66 00
Technický odbor Oddelenie tepelného hospodárstva 398
Technický odbor Spaľovňa 453
Technický odbor Referát pre zdravotnú techniku 242
Technický odbor Technik ZT 0918261523
Technický odbor Technik ZT 500
Technický odbor Servis zdr techn(dodavat) 454
Oddelenie údržby Vedúci 477
Oddelenie údržby Elektrodielňa 483
Oddelenie údržby Energocentrum 485
Oddelenie údržby Zámočnícka dielňa 486
Oddelenie údržby Vodoinšt dielňa 487
Oddelenie údržby Stolárska dielňa 488
Oddelenie údržby Murári 489
Oddelenie údržby Kyslík(záznamník) 481
Interné oddelenie Primár 046 543 07 44
Interné oddelenie Primár 563
Interné oddelenie Zástupca prim C II 534
Interné oddelenie Ved sestra C I 564
Interné oddelenie Staničná setra C I 561
Interné oddelenie Vyšetrovňa C príz 557
Interné oddelenie Vyšetrovňa C I 536
Interné oddelenie Lekári  C  I, 533
Interné oddelenie Dokumentačné  C príz 566
Interné oddelenie Sestra C I 536
Interné oddelenie Odd JIS C príz 517
Interné oddelenie Ambulancia   C  príz 316
Interné oddelenie Lekári   B  II 304
Interné oddelenie Lekári   B  II 308
Interné oddelenie Seminárna miestnosť 559
Interné oddelenie Edukačná miestnosť 537
Interné oddelenie Ergometria 565
Interné oddelenie Angiol a cievna amb 283
Interné oddelenie Amb-Predoperačné vyš – JAS 296
Neurologické oddelenie Primár 046 543 01 08
Neurologické oddelenie Primár 342
Neurologické oddelenie Vedsestra 344
Neurologické oddelenie Lekári 351
Neurologické oddelenie Lekári 341
Neurologické oddelenie Vyšetrovňa – muži 345
Neurologické oddelenie Sestra – muži 346
Neurologické oddelenie Vyšetrovňa – ženy 347
Neurologické oddelenie Sestra – ženy 348
Neurologické oddelenie JIS 349
Neurologické oddelenie EEG+popis 340
Neurologické oddelenie EEG+popis 359
Neurologické oddelenie Ambulancia – II posch 343
Neurologické oddelenie Ambulancia –  III posch 350
Neurologické oddelenie Dokumentprac 374
Neurologické oddelenie EMG laboratórium 339
Detské oddelenie Primár 197
Detské oddelenie Ved sestra 204
Detské oddelenie Dojč oddelenie 205
Detské oddelenie Mliečna kuchynka 208
Detské oddelenie JIS 214
Detské oddelenie Vyšetrovňa VD 200
Detské oddelenie Sestra-väčšie deti 209
Detské oddelenie Príjmová a konz amb 211
Detské oddelenie Kardiologamb 212
Detské oddelenie Lekári, 213
Detské oddelenie Sociálsestra 216
Detské oddelenie Lekári 435
Detské oddelenie Dokument prac 232
Detské oddelenie Škôlka,škola 434
Detské oddelenie Ordinár novorododd 235
Detské oddelenie Novorodenecké odd 237
Detské oddelenie Novorodenecké odd 243
Detské oddelenie Všeobec  amb pre deti 220
Detské oddelenie Nefrologická detská amb 207
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Primár 227
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Zástupca primára 228
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Ved a staničná sestra 252
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Pôrodná sála 246
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Operačná sála 258
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Pôrodnica 231
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Gyn oddelenie 244
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Pooperačná izba 230
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Rizikové tehot 240
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Lekári 249
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Lekári 251
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Dokumentprac 234
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Gynekol amb príjmová 247
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Ambulancia + sono 248
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Lekár,  MUDrLányi,CSc 233
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nadštandard izba 245
Chirurgické oddelenie Primár 253
Chirurgické oddelenie Zástupca primára 254
Chirurgické oddelenie Ved sestra 255
Chirurgické oddelenie Staničné sestry 264
Chirurgické oddelenie Oddelenie E 274
Chirurgické oddelenie Oddelenie E-sestra 265
Chirurgické oddelenie JIS-aseptE 268
Chirurgické oddelenie Odd „F“ 273
Chirurgické oddelenie JIS „F“ sept 269
Chirurgické oddelenie Odd lekári 266
Chirurgické oddelenie Inšp izba lekárov 292
Chirurgické oddelenie Seminárna miestnosť 291
Chirurgické oddelenie Onkochir amb 271
Chirurgické oddelenie Chirurg amb 281
OAIM Alarmová linka 185
OAIM Primár 177
OAIM ZastprimOAIM 184
OAIM Ved  sestra 183
OAIM Lôžkové odd 178
OAIM Lekári 188
OAIM Inšpekčná izba lekárov 470
OAIM Seminárna miestnosť 472
OAIM Ambulancia 625
OAIM Ambulancia ACHB 295
OAIM Stacionár ACHB 190
OAIM Staničná sestra 149
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Primár 287
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Ved sestra 363
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Zástupca prim 293
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Lekári 250
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Odd ortopedické 368
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Sestra ortoped 360
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Lekári 284
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Traumatologické odd 275
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Stanič  sestra 280
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Pooperačná izba 364
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Lekári 276
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Seminárna miestnosť 290
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Traumatologická amb 261
Oddelenie ortopedicko-traumatologické Ambulancia ortopedická 365
Urologické oddelenie Primár 426
Urologické oddelenie Ved  sestra 438
Urologické oddelenie Lekári 431
Urologické oddelenie Vyšetrovňa 420
Urologické oddelenie Ambulancia 428
Urologické oddelenie Ambulancia 429
Urologické oddelenie Uroflowmetria 441
Krčné-nosné-ušné oddelenie ORL Primár 332
Krčné-nosné-ušné oddelenie ORL Ved sestra 333
Krčné-nosné-ušné oddelenie ORL Lekári 335
Krčné-nosné-ušné oddelenie ORL Oddelenie 336
Krčné-nosné-ušné oddelenie ORL Ambulancia 334
Očné oddelenie Primár 352
Očné oddelenie Ved sestra 356
Očné oddelenie Lekári 361
Očné oddelenie Vyšetrovňa 355
Očné oddelenie Sestra 353
Očné oddelenie Ambulancia+ortoptikaI 354
Očné oddelenie Laserové prac 298
Očné oddelenie Amb jednodň chirII 330
Očné oddelenie Angiograf prac 362
Očné oddelenie Ambulancia III 370
Psychiatrické oddelenie Primár 527
Psychiatrické oddelenie Ved sestra 524
Psychiatrické oddelenie Lekár izba I 526
Psychiatrické oddelenie Lekár izba II 548
Psychiatrické oddelenie Lekár izba III 529
Psychiatrické oddelenie Staničná sestra 528
Psychiatrické oddelenie Odd muži II 535
Psychiatrické oddelenie Sestra muži II 523
Psychiatrické oddelenie Odd ženy  I 520
Psychiatrické oddelenie Vyšetrovňa lekári Iposch 512
Psychiatrické oddelenie Sestra ženy I 521
Psychiatrické oddelenie Psychológ 531
Psychiatrické oddelenie Psychológ  DrLukáčová 509
Psychiatrické oddelenie Sociálsestra 525
Psychiatrické oddelenie Ambulancia 532
Psychiatrické oddelenie Ambulancia 046 543 06 48
Psychiatrické oddelenie Ambulancia 522
Psychiatrické oddelenie Denný stacionár 530
Psychiatrické oddelenie Stacionár pre závislých 519
Kožné oddelenie Primár 325
Kožné oddelenie Ved sestra 326
Kožné oddelenie Mastiareň 331
Kožné oddelenie Lekári 327
Kožné oddelenie Prijmová ambulancia I 329
Kožné oddelenie Chodba-pacienti 331
Onkologické oddelenie Primár 502
Onkologické oddelenie dokumentačné  prac 421
Onkologické oddelenie Ambulancia+ fax 430
Pľúcne oddelenie Primár 303
Pľúcne oddelenie Ved sestra 305
Pľúcne oddelenie Vyšetrovňa 312
Pľúcne oddelenie Lekári 307
Pľúcne oddelenie Ambulancia 300
Pľúcne oddelenie Spirometria 300
Oddelenie dlhodobo chorých ODCH Primár 306
Oddelenie dlhodobo chorých ODCH Ved sestra 311
Oddelenie dlhodobo chorých ODCH Vyšetrovňa 313
Oddelenie dlhodobo chorých ODCH Lekári 154
Oddelenie dlhodobo chorých ODCH EKG+príjamb 309
Geriatrické oddelenie Primár 310
Geriatrické oddelenie Ved sestra+fax 322
Geriatrické oddelenie Vyšetrovňa a sestra 321
Geriatrické oddelenie Lekári 324
Geriatrické oddelenie Ambulancia 323
Geriatrické oddelenie Nadštandard izba 299
Pracovisko urgentného príjmu Urgent pomoc v areáli 199
Pracovisko urgentného príjmu Ved lekár OUM 181
Pracovisko urgentného príjmu Ved sestra OUM – 395
Pracovisko urgentného príjmu Staničná sestra CPA 395
Pracovisko urgentného príjmu Recepcia CPA 175
Pracovisko urgentného príjmu Recepcia CPA fax 046 543 08 66
Pracovisko urgentného príjmu CPA traumatolog 260
Pracovisko urgentného príjmu CPA interná 259
Pracovisko urgentného príjmu CPA chirururg 262
Pracovisko urgentného príjmu CPA psychiatr 272
Pracovisko urgentného príjmu CPA neurológ 186
Pracovisko urgentného príjmu Denná miestnosť CPA 176
Pracovisko urgentného príjmu Centrálne šatne pacientov 210
Infektologické oddelenie Vedúci  lekár 513
Infektologické oddelenie Infektolog amb 202
Infektologické oddelenie Ambulancia  II 108
Všeobecný lekár pre dospelých Všeob ambulancia 432
Všeobecný lekár pre dospelých Pracovňa 433
Všeobecný lekár pre dospelých Všeob ambN Pravno 046 544 63 14
Všeobecný lekár pre deti Všeobec  amb pre deti 220
Nemocničná lekáreň Vedúca 382
Nemocničná lekáreň Vedúca 046 543 07 43
Nemocničná lekáreň Prac magistrov 384
Nemocničná lekáreň Expedícia liekov 385
Nemocničná lekáreň Sklad zdrav mater 387
Nemocničná lekáreň Ved laborantka 383
Centrálne operačné sály a sterilizácia Primár OS a OCS 375
Centrálne operačné sály a sterilizácia Ved sestra COS 357
Centrálne operačné sály a sterilizácia Operačný sál  I 257
Centrálne operačné sály a sterilizácia Predsálie  I 256
Centrálne operačné sály a sterilizácia Oper sál  I- anestézia 267
Centrálne operačné sály a sterilizácia Operačný sál II 258
Centrálne operačné sály a sterilizácia Sestry II posch 282
Centrálne operačné sály a sterilizácia Oper sál  ortop 369
Centrálne operačné sály a sterilizácia sanitári  OS 286
Centrálne operačné sály a sterilizácia sestry I posch 337
Centrálne operačné sály a sterilizácia Staničná sestra CS 568
Centrálne operačné sály a sterilizácia Príjem a denzinfekcia- CS 560
Centrálne operačné sály a sterilizácia Paletizácia – CS 556
Fyziologicko-rehabilitačné oddelenie Primár, budovaD 217
Fyziologicko-rehabilitačné oddelenie Ved  sestra“A“ 539
Fyziologicko-rehabilitačné oddelenie Lekár „D“ 162
Fyziologicko-rehabilitačné oddelenie Telocvičňa  A 224
Fyziologicko-rehabilitačné oddelenie Telocvičňa“A“ detí 225
Fyziologicko-rehabilitačné oddelenie Ambulancia D 279
Fyziologicko-rehabilitačné oddelenie Vodoliečba D 552
Fyziologicko-rehabilitačné oddelenie Telocvičňa D 553
Fyziologicko-rehabilitačné oddelenie Elektroliečba  D 538
Oddelenie funkčnej diagnostiky Funkčná diag D 402
Oddelenie funkčnej diagnostiky ECHO 407
Oddelenie funkčnej diagnostiky Kardiolamb II 554
Oddelenie špecializovaných ambulancií Kardioambulancia I 518
Oddelenie špecializovaných ambulancií Gastrolamb A príz 270
Oddelenie špecializovaných ambulancií Diabetolog amb 278
Oddelenie špecializovaných ambulancií Kožná amb II 328
Oddelenie špecializovaných ambulancií Ambprac lekárstva 460
Hematologicko-transfúzne oddelenie Primár 422
Hematologicko-transfúzne oddelenie Ved laborantka 415
Hematologicko-transfúzne oddelenie Laborat+pohotslužba 416
Hematologicko-transfúzne oddelenie Evidencia darcov 417
Hematologicko-transfúzne oddelenie Hematolgambulancia 367
Hematologicko-transfúzne oddelenie Vyšetrovňa 294
Hematologicko-transfúzne oddelenie Labor-analyzátor 366
Hematologicko-transfúzne oddelenie Koagulácia 419
Hematologicko-transfúzne oddelenie Vyšetrkrvného obrazu 423
Hematologicko-transfúzne oddelenie HIV-laboratórium 123
Hematologicko-transfúzne oddelenie Lekári 128
Oddelenie klinickej biochémie ODB Primár 189
Oddelenie klinickej biochémie ODB Vedúca laborantka 180
Oddelenie klinickej biochémie ODB Rutinné labor 191
Oddelenie klinickej biochémie ODB Špeciállabor 192
Oddelenie klinickej biochémie ODB Bioch I-statimové 194
Oddelenie klinickej biochémie ODB Serológia 195
Oddelenie klinickej biochémie ODB Pracovňa chemikov 193
Oddelenie klinickej biochémie ODB Laboranti 196
Oddelenie klinickej mikrobiológie Vedúca oddelenia 376
Oddelenie klinickej mikrobiológie Ved laborantka 301
Oddelenie klinickej mikrobiológie Oddelenie mikrobiológie 371
Patologicko-anatomické oddelenie Primár 389
Patologicko-anatomické oddelenie Vedúca laborantka 392
Patologicko-anatomické oddelenie Vedúca laborantka 380
Patologicko-anatomické oddelenie Lekári 394
Patologicko-anatomické oddelenie Laboratórium 392
Patologicko-anatomické oddelenie Kancelária 391
Radiodiagnostické oddelenie Primár 396
Radiodiagnostické oddelenie Vedúci laborant 397
Radiodiagnostické oddelenie Laboranti 413
Radiodiagnostické oddelenie RTG pracovisko I 403
Radiodiagnostické oddelenie RTG pracovisko II 404
Radiodiagnostické oddelenie RTG pracovisko III 405
Radiodiagnostické oddelenie Komora 409
Radiodiagnostické oddelenie Popisovňa snímkov- lekári 406
Radiodiagnostické oddelenie Archív snímkov 408
Radiodiagnostické oddelenie Sonografia 411
Radiodiagnostické oddelenie Angiografia+ obsluha 412
Radiodiagnostické oddelenie CT obsluha asist 399
Radiodiagnostické oddelenie CT  zdr sestra 400
Radiodiagnostické oddelenie CT   lekár 410
Dialýza  Logman w. Dialyzačná sála + sestra 541
Dialýza  Logman w. Nefrolog amb prím B 317
ostatné ZV OZ 159
ostatné Reg kom SaPaa SZP 439
Duchovná služba Kancelnemkaplána 219
Lekáreň pri nemocnici Verejná lekáreň 381
ostatné RÚVZ Bojnice 372
ostatné RÚVZ Bojnice , 373
Zubná ambulancia MUDr Bujna 436