UNIKLINIKA KARDINÁLA KORCA
Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
046 / 51 13 100

Telefónny zoznam lekárov

Meno Odbornost Telefon
MUDr. Abutuaima Nidal gynekolog. amb. 0465433220
MUDr. Bagin Dominik ortopedická ambulancia 0465113361
MUDr. Bakyta Peter ortopedická amb. 0465113365
MUDr. Bezáková Danica všeobecný lekár pre dospelých 0465113333
MUDr. Borzovič Tibor psychiatria 0465113349
MUDr. Danihel Peter lekárska služba prvej pomoci 0465113300
MUDr. Dominová Tatiana očná amb. 0465113355
MUDr. Elischer Viliam kardiologická ambulancia, kardiológ 0465113390
MUDr. Elischerová Mária všeobecný lekár pre dospelých 0918188929
MUDr. Filová Oľga akupunktúra, EAV, homeopatia 0465113345
MUDr. Gágor Jozef interná ambulancia 0465113320
MUDr. Gajdoš Eduard neurologická ambulancia 0465113346
MUDr. Gajdošová Jana neurologická ambulancia 0465113346
MUDr. Hájek Ladislav gastroenterologická ambulancia 0465113338
MUDr. Herko Samuel kožná ambulancia 0465113359
MUDr. Hudec Martin vedúci lekár, odborný zástupca v odbore gynekológia, pôrodníctvo, sonografia a reprodukčná medicína 0465433220
MUDr. Hudecová Danica psychiatrická ambulancia 0465113343
MUDr. Chrenko Anton všeobecný lekár pre dospelých 0465113325
MUDr. Imrichová Beáta všeobecný lekár pre dospelých 0465113334
MUDr. Köszegy Stanislav gynekologická ambulancia, gynekológ – pôrodník 0465113358
MUDr. Kvočik Miroslav všeobecný lekár pre dospelých 0465113337
MUDr. Loja Jozef interná ambulancia 0465113330
MUDr. Madaj Róbert očná ambulancia, kontaktné šošovky 0465113356
MUDr. Macho Richard chirurgická ambulancia 0465113362
MUDr. Machová Katarína reumatologická ambulancia 0465113344
MUDr. Mašlániová Mária ORL, ambulancia pre choroby ušné, krčné, nosové; foniatria 0908519464
MUDr. Medlíková Emília všeobecný lekár pre dospelých 0465113323
MUDr. Mráčková Zora všeobecný lekár pre dospelých 0465113326
MUDr. Nedeljak Ivan všeobecný lekár pre dospelých – zastupujúci lekár 0465113325
MUDr. Nowaková Alena všeobecný lekár pre dospelých 0465113332
MUDr. Obertová Eva všeobecný lekár pre dospelých, akupunktúra 0904655543
MUDr. Oulehle Peter ortopedická ambulancia 0465113360
MUDr. Papšo Slavomír ambulancia pre choroby ušné, krčné, nosové 0917615522
MUDr. Pastierik Ivan endokrinologická ambulancia 0465113341
MUDr. Perkácz Ľudovít gynekologická ambulancia 0465113357
MUDr. Petríčková Jana ambulancia pre infektológiu a tropickú medicínu 0465113311
MUDr. Piatriková Elena kožná ambulancia 0465113350
MUDr. Pinterová Viera všeobecný lekár pre dospelých 0465113322
MUDr. Prekop Marián ORL, ambulancia pre choroby ušné, krčné, nosové 0915475887
MUDr. Ronchetti Valentína gynekologická ambulancia 0465113363
MUDr. Smiech Vladislav všeobecný lekár pre dospelých 0465113324
MUDr. Szedélyová Daniela všeobecný lekár pre dospelých 0465113335
MUDr. Šinská Eva všeobecný lekár pre dospelých 0465113327
MUDr. Škodová Zorka interná ambulancia 0465113321
MUDr. Škultétyová Alena všeobecný lekár pre dospelých 0465113336
MUDr. Štefek Martin všeobecný lekár 0465113325
MUDr. Turcer Milan ortopedická ambulancia 0465113365
MUDr. Valovičová Helena chirurgická ambulancia 0465113364
MUDr. Vézerová Viera psychiatrická ambulancia 0465113348
MUDr. Virčík Jozef klinická imunológia a alergológia 0465113340
MUDr. Virčíková Katarína pneumoftizeologická ambulancia 0465113342

?>